Horarios de clase

1º Nivel Básico

1º NB – AMartes y jueves9:00 – 11:15

Tutor/a: Irene Pérez Villegas 

Aula: 2.7.

1º NB – BLunes y miércoles18:45 – 21:00

Tutor/a:

Irene Pérez Villegas 

Aula: 2.7.

2º Nivel Básico

2º NB – AMartes y jueves11:45 – 14:00

Tutor/a:

Irene Pérez Villegas 

Aula: 2.7.
2º NB – BMartes y jueves16:00 – 18:15

Tutor/a:

Fco David Pérez Vega

Aula: 2.8.

Nivel Intermedio B1

NI B1 – ALunes y miércoles18:45 – 21:00

Tutor/a: 

Fco David Pérez Vega

Aula: 2.8.

1º Nivel Intermedio B2

1º NI B2 – ALunes y miércoles16:00 – 18:15

Tutor/a:

Irene Pérez Villegas 

Aula:  2.7.

2º Nivel Intermedio B2

2º NI B2 -AMartes y jueves18:45 – 21:00Tutor/a: Fcao David Pérez Vega Aula:  2.8.

1º Nivel Básico

1ºNB-AMartes y jueves11:45 – 14:00

Tutor/a: Nenzi Muggeri

Aula: 2.7

1ºNB-BMartes y jueves 18:45 – 21:00

Tutor/a: David Pérez

Aula: 2.8

2º Nivel Básico

2ºNB-AMartes y jueves9:00 – 11:15

Tutor/a: Nenzi Muggeri

Aula: 2.7
2ºNB-BLunes y Miércoles 18:45 – 21:00

Tutor/a: Nenzi Muggeri

Aula: 2.7

Nivel Intermedio B1

B1 – AMartes y jueves 16:00 – 18:15

Tutor/a: David Pérez

Aula: 2.8

1º Nivel Intermedio B2

1ºB2-ALunes y miércoles18:45 – 21:00

Tutor/a: David Pérez

Aula: 2.8

2º Nivel Intermedio B2

2ºB2-ALunes y Miércoles16:00 -18:15Tutor/a: Nenzi MuggeriAula:  2.7